Newyddion

Swper yr wyl Tiny Rebel

Wedi ei bostio ar Tuesday 26th September 2017

Ar 2 a 3 Hydref, bydd Tiny Rebel yn cynnal swper arbennig yn ei fragdy yn Nhy-du.

Mae’n addo bod yn brofiad i’w gofio gyda bwyd gwych a chwrw o’r radd flaenaf.

Mae’r prif gogydd Rickie Ash wedi llenwi’r fwydlen â chynhwysion lleol, ac wedi creu prydau llawn blasau cynnes, sbeislyd a hydrefol.

Bydd pob un o’r pum cwrs yn cael ei weini ag un o gwrwau blasus Tiny Rebel, a ddewiswyd gan ei arbenigwyr i gwblhau pob pryd – sy’n gwneud y noson ychydig bach yn fwy arbennig.

Bydd digon o win a gwirodydd ar gael hefyd.

Mae hwn yn wledd wirioneddol i’r rhai sy’n dwli ar fwyd ac yn ddigwyddiad na ddylid ei golli yng nghalendr bwyd Casnewydd.

Mae tocynnau yn costio £45 yr un, a rhaid trefnu eich lle ymlaen llaw yn www.tinyrebel.co.uk

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.