Newyddion

Sgamiau Covic-19

Wedi ei bostio ar Thursday 19th March 2020

Mae'r nifer o dwyllwyr yn targedu'r cyhoedd a sefydliadau drwy ebost, neges testun, galwadau ffôn a negeseuon WhatsApp i gynnig cyngor a thriniaeth i'r feirws corona, yn ogystal â gwefannau ffug yn gwerthu nwyddau a cynnig 'gwellad'.

Mae sgamwyr hefyd wedi sefydlu gwefannau ffug yn gofyn i bobl gyfrannu tuag at ddioddefwyr ac er mwyn hybu ymwybyddiaeth a gwybodaeth am sut i warchod oddi wrth y salwch. Mae galwyr di-wahoddiad wedi bod yn cysylltu âbusnesau yn honni fod raid iddynt roi mesurau yn ei lle ar frys.

Er mwyn helpu'r cyhoedd amddiffyn eu hunain rhag dod yn ddioddefwr twyll, mae Cifas, Gwasanaeth Arbed Twyll y DU yn cynghori:

•            Byddwch yn amheus os yn derbyn ebost, neges testun neu negeseuon WhatsApp am Covid-19 a peidiwch byth â chlicio ar unrhyw linc neu atodiad.

•            Peidiwch rhannu manylion personol fel eich enw llawn, cyfeiriad a dyddiad geni  - gall sgamwyr ddefnyddio'r wybodaeth yma i ddwyn eich hunaniaeth

•            Peidiwch â gadael i neb roi pwysau arnoch i gyfrannu arian, a pheidiwch rhoi ariad parod na cherdyn anrheg, na gyrru arian drwy asiantau trosglwyddo fel Western Union neu Moneygram

•            Os yn meddwl eich bod wedi cael eich twyllo, siaradwch a'ch banc yn union a riportiwch y twyll i Action Fraud ar 0300 123 2040.

•            Cewch fwy o wybodaeth ar ddelio â sgamiau a thwyll drwy alw'r llinell defnydwyr ar 0808 223 1144 neu cysylltwch â Chyngor ar Bopeth

Mae Safonau Masnach Cymru yn cynghori preswylwyr i gysylltu a'i Cyngor lleol am wybodaeth am wasanaethau a chymorth yn eu hardal.Ends

 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.