Newyddion

Gallai cyn orsaf drenau ddod yn gyrchfan digidol

Wedi ei bostio ar Thursday 23rd January 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymchwilio i gynnig arloesol i ddod â gofod cydweithio i ganol y ddinas yn amodol ar gyllid.

Mae'r cyngor yn ceisio gweithredwr masnachol i ddod yn denant cyngor ar gyfer cynllun posibl yng nghyn-adeilad yr orsaf drenau.

Yn ei gyfarfod diweddaraf, rhoddodd y cabinet gymeradwyaeth mewn egwyddor i'r cynnig.

Gallai oddeutu 9,000 tr sg ar y llawr daear a'r llawr cyntaf, sy'n cael eu defnyddio gan wasanaethau'r cyngor, ddod ar gael i fusnesau newydd yn y sectorau digidiol, technoleg a chreadigol.

Mae lloriau arall yn gartref i Academi Meddalwedd Cenedlaethol penigamp Prifysgol Caerdydd na fydd yn cael ei effeithio gan y cynnig hwn.

Mae'r cyngor yn chwilio am rywun sydd ag enw da a hanes o redeg cyfleusterau tebyg fydd yn gallu cynnig gwasanaethau cymorth unigryw i aelodau.

Os bydd tenant, bwriedir y bydd staff y cyngor yn symud o'r adeilad Queensway i adeilad arall ym mherchnogaeth y Cyngor yng nghanol canol y ddinas, Llyfrgell ac Oriel Gelf Casnewydd.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: "Rydym yn credu y bydd y cynnig yn beth da iawn i'r ddinas, a'r cyngor, mewn sawl ffordd. Bydd yn dod â chyfleuster newydd i Gasnewydd; yn rhoi help llaw i fusnesau newydd ac yn gwneud defnydd gwell o un o'n hadeiladau wrth leihau costau yn y Ganolfan Wybodaeth.

"Credwn bod cryn diddordeb yn y math hwn o gyfleuster yn dod i Gasnewydd.

"Bydd yn cynnig gofod hyblyg a chefnogaeth i arloeswyr ac entrepreneuriaid brwd, mae'n gweddu â'r nod o wneud Casnewydd yn hyb digidol ac mae'n bartneriaeth arall gyda'r sector preifat fydd o fudd i'r ddinas a'r economi.

"Mae cysyniad yr Orsaf Wybodaeth wedi bod yn llwyddiannus iawn ac rydym am barhau â hynny yng nghanol y ddinas. Bydd symud gwasanaethau i Sgwâr John Frost yn eu gwneud nhw hyd yn oed yn fwy hygyrch i breswylwyr gan ei fod yn agos at feysydd parcio a'r orsaf fysus ac yn gwneud defnydd gwell o'r llyfrgell ac adeilad yr amgueddfa."

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.