Newyddion

Gwaith yn dechrau i achub arcêd

Wedi ei bostio ar Friday 7th February 2020
Market Arcade

Mae project i adfer Arcêd Hanesyddol y Farchnad yng nghanol dinas Casnewydd yn cymryd cam pwysig ymlaen y penwythnos hwn.

Codir sgaffaldau gyda'r nod o gychwyn gwaith ar y cysylltiad siopa 19eg ganrif yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi sicrhau arian gan y Gronfa Dreftadaeth, Cadw a Llywodraeth Cymru ar gyfer y project i adfer yr Arcêd.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: "Mae hwn wedi bod yn gynllun cymhleth felly rwy'n falch iawn bod y gwaith bellach ar fin dechrau. Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ran o ganol y ddinas, gan fod o fudd nid yn unig i'r busnesau yn yr arcêd ond i'r rhai yn yr ardal gyfagos.

"Yn bwysig, byddwn hefyd yn helpu i ddiogelu rhan bwysig o dreftadaeth y ddinas."

"Hoffwn ddiolch i bawb sy'n gysylltiedig, yn enwedig swyddogion y Cyngor, am weithio mor galed i wneud hyn yn bosibl. Hoffwn hefyd ddiolch i'r Gronfa Dreftadaeth am gefnogi ein gweledigaeth ac, wrth gwrs, chwaraewyr y loteri sy'n cyfrannu at y gronfa yn ogystal ag aelodau o'r gymuned sydd wedi bod yn rhan o'r project.

Mae'r contractwyr arbenigol Anthony A Davies - yr un cwmni a weithiodd ar Neuadd Goffa Trecelyn - yn cynnal yr arbenigwyr gwaith a Threftadaeth Davies Sutton yw'r penseiri.

Bydd yr Arcêd ar agor o hyd tra mae'r project, sydd i fod i gael ei gwblhau y flwyddyn nesaf, yn mynd rhagddo.

Bydd y gwaith yn cynnwys adfer blaen y siopau ac adnewyddu'r canopi gwydr.

Wedi ei enwi'n Fennell's Arcade yn wreiddiol, cafodd ei greu ym 1869 yn llwybr allweddol i gerddwyr rhwng yr orsaf drenau a'r farchnad newydd bryd hynny.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dirywio felly gweithiodd y Cyngor gyda'r perchenogion lluosog i ddod o hyd i ateb a arweiniodd at gyflwyno'r cais i'r Gronfa Dreftadaeth.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.