Newyddion

Gwobrwyo Cyngor am gefnogi'r Lluoedd Arfog

Wedi ei bostio ar Monday 2nd September 2019
Gold%20ERS%20(Welsh)

Mae Cyngor Dinas Casnewydd ymhlith y cyflogwyr a gydnabyddir am roi cefnogaeth arbennig i gymuned y Lluoedd Arfog gan y Gweinidog Amddiffyn Ben Wallace.

Caiff Wobr Aur Cynllun Cydnabod Cyflogwyr, anrhydedd fwyaf y Weinidogaeth dros Amddiffyn i'r sawl sy'n cyflogi ac yn cefnogi'r rhai sy'n gwasanaethu, cyn-filwyr a'u teuluoedd.

Mae cyflogwyr wedi ennill gwobrau am fentrau megis cyflogi cyn-filwyr, cefnogi unigolion sy'n symud o'r lluoedd arfog i yrfa newydd a rhoi hyblygrwydd i Filwyr Wrth Gefn.

Cydnabuwyd y 100 enillydd am eu hymrwymiad hirdymor i'r Lluoedd Arfog, gyda chwmnïau o'r sector cyhoeddus a'r sector preifat yn cyflawni'r sgôr uchaf.

Meddai Ben Wallace: "Mae'r gwobrau hyn yn cydnabod y gefnogaeth ragorol a roddir i'n lluoedd arfog gan gyflogwyr ledled Prydain a hoffwn ddiolch a llongyfarch i bob un ohonynt.

 "Waeth beth eu maint, lleoliad neu sector, mae cyflogi cyn-bersonél yn dda i fusnes, ac eleni rydym wedi dyblu nifer y gwobrau i gydnabod y gefnogaeth ryfeddol a roddir." 

Dywedodd y Gweinidog Amddiffyn Pobl a Chyn-filwyr Johnny Mercer: "Mae cyn-filwyr yn gwneud cyfraniad enfawr i fusnesau ledled y wlad ac mae'n wych gweld y nifer fwyaf erioed o sefydliadau'n cael eu cydnabod am eu cymorth.

 "Rydym yn gweithio'n agos gyda busnesau i'w helpu i ddeall ymhellach y gwerth enfawr y gall cyn-filwyr, milwyr wrth gefn a phartneriaid milwrol ei roi i'w sefydliad."

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio gyda phartneriaid o'r gwasanaethau cyhoeddus, elusennau a sefydliadau cymunedol eraill i gefnogi aelodau ddoe a heddiw y lluoedd arfog.

Llofnododd Gyfamod Cymuned y Lluoedd Arfog yn 2016.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.newport.gov.uk/cy/About-Newport/Armed-forces/Armed-forces.aspx

 

 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.