Newyddion

Cystadleuaeth Glasgogyddion Gŵyl Fwyd Casnewydd

Wedi ei bostio ar Friday 4th October 2019
Newport Food Festival 2019_web screen shot

Mae cogyddion ifanc yn paratoi at fynd i’r gad pan fyddan nhw’n arddangos eu doniau coginio yfory yn y gystadleuaeth Glasgogyddion sy’n rhan o Ŵyl Fwyd Casnewydd (Dydd Sadwrn 5 Hydref).  

Mae dau dîm yn cystadlu o Academi Ieuenctid Casnewydd yn y rownd derfynol eleni, yn cynrychioli Dwyrain Casnewydd a Gogledd Casnewydd. 

Maen nhw wedi dewis yr enwau ‘The A Team’ a’r ‘NYA’.

Mae pedwar person ymhob tîm, dan arweiniad arweinydd tîm, a bydd gan y ddau dîm 45 munud yr un i goginio pryd.  

Y beirniaid sydd â’r dasg anodd o ddewis enillydd yw Hywel Jones, Noddwr yr Ŵyl Fwyd, cogydd o’r Celtic Manor, sy’n noddi’r gystadleuaeth, y Cynghorydd David Mayer a’r Cynghorydd William J Routley, Maer Casnewydd.

Mae thema cystadleuaeth eleni’n seiliedig ar y gwledydd sy’n cystadlu yng Nghwpan Rygbi’r Byd.

Dywedodd cyfarwyddwr coginio Gwesty’r Celtic Manor, Peter Fuchs: “Rydym wrth ein bod yn noddi’r gystadleuaeth ar gyfer glasgogyddion eto eleni, a rhoi hwb i’r genhedlaeth nesaf o dalent coginio yn y ddinas.

 “Mae safon y bwyd mae’r cogyddion ifainc hyn wedi ei gynhyrchu dros y blynyddoedd diwethaf wedi creu argraff fawr, yn enwedig o gofio’r cyfyngiadau ar amser a chyllideb.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ymuno â’r panel beirniadu yng Ngŵyl Fwyd Casnewydd a gweld beth fydd gan y bobl ifanc i’w gynnig eleni.”

Bydd rownd derfynol y gystadleuaeth am 11am yn ardal Oriel Marchnad Casnewydd.

Mae Academi Ieuenctid Casnewydd yn helpu oedolion ifainc nad ydyn nhw mewn Cyflogaeth, Addysg neu Hyfforddiant i wella’u sgiliau drwy raglenni a chyfleoedd dysgu.

Mae cyfle i’r bobl ifanc sy’n rhan o’r Academi gymryd rhan mewn project sydd wedi ei ariannu gan y llywodraeth ac sydd â’r nod o roi cyfle i gyfranogwyr ddysgu sgiliau sy’n angenrheidiol i gael swydd, ymgymryd â dysgu ffurfiol pellach neu fynd ar brentisiaeth.

Dros y flwyddyn ddiwethaf aeth 80 y cant o’r myfyrwyr a adawodd yr Academi yn eu blaen i addysg bellach neu i swydd, ac roedd y rhan fwyaf o’r rheiny wedi gadael yr ysgol heb gymwysterau.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.