Newyddion

Dydd Sul Dinesig

Wedi ei bostio ar Thursday 6th June 2019

Bydd gwasanaeth blynyddol Casnewydd i groesawu’r Maer newydd yn cael ei gynnal yn Eglwys Gadeiriol Casnewydd ar Stow Hill ddydd Sul 9 Mehefin.

Daeth y Cynghorydd William J Routley yn 387fed Maer Casnewydd ym mis Mai eleni ac yn ystod ei flwyddyn yn y swydd caiff ei gefnogi gan ei bartner Alison Robbins, y Faeres newydd.

Mae Gwasanaeth Dinesig y Maer yn un o ddigwyddiadau blynyddol mwyaf y Cyngor ac mae’n gyfle i’r ddinas groesawu ei Dinesydd Cyntaf diweddaraf.

Deon yr Eglwys Gadeiriol fydd yn arwain y gwasanaeth, ac yn rhan ohono bydd darlleniadau gan Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Debbie Wilcox, a’r Maer.

Bydd Côr Eglwys Gadeiriol Casnewydd yn canu yn ystod y digwyddiad.

Mae croeso i aelodau o’r cyhoedd, ac mae trefnwyr yn argymell eu bod yn cyrraedd Eglwys Gadeiriol Casnewydd erbyn 2.45pm. Hyn a hyn o leoedd parcio sydd o amgylch yr eglwys ac anogir i bobl barcio rhywle arall neu gerdded os yw hynny’n bosibl.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.