Newyddion

Cyngor yn nodi Diwrnod y Llynges Fasnachol

Wedi ei bostio ar Thursday 29th August 2019

Ar ddydd Llun 2 Medi, bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn cydnabod Diwrnod Cenedlaethol y Llynges Fasnachol i anrhydeddu'r morwyr sydd wedi bod yn darparu cyflenwadau hanfodol i'r DU ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

Bydd yn hedfan y Lluman Coch, baner swyddogol y Llynges Fasnachol, y tu allan i'r Ganolfan Ddinesig.

Cynhelir seremoni codi'r faner a rhoi'r fendith y tu allan i'r brif fynedfa yn y ganolfan ddinesig o 10am ymlaen.

Y Parch Mark Lawson-Jones, o'r Genhadaeth i Forwyr, fydd yn llywio'r gwasanaeth, a fydd yn cynnwys darlleniad gan y Maer, William J. Routley a neges gan Ei Uchelder Brenhinol Iarll Wessex, a gyflwynir gan Ddirprwy Arglwydd Raglaw Gwent, y Brigadydd Russ Wardle.

Alan Speight, o Gymdeithas Llynges Fasnachol Casnewydd, fydd yn codi'r faner.

Bydd cynrychiolwyr o'r amrywiol luoedd arfog hefyd yn bresennol yn ogystal â chynghorwyr a chyflogeion y cyngor. 

I gael rhagor o wybodaeth ar Ddiwrnod y Llynges Fasnachol ewch i www.merchantnavyfund.org.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.