Newyddion

Cerbydau trydan wedi eu hychwanegu at fflyd y cyngor

Wedi ei bostio ar Wednesday 7th March 2018
Electric car charging at civic 1

Cyngor Dinas Casnewydd wedi ychwanegu dau gerbyd trydan i’w fflyd

Fel rhan o’i ymrwymiad i leihau allyriadau carbon a chreu amgylchedd fwy iach a gwyrdd mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ychwanegu dau gerbyd trydan i’w fflyd.

Bydd y Nissan Leafs 30kWa yn cael eu defnyddio gan ein Tîm Tai Sector Breifat i gwblhau ymweliadau cartref i gefnogi pobl ag addasiadau sy’n rhoi gwell symudedd a hygyrchedd iddynt yn eu cartrefi eu hunain.

Mae’r pwynt gwefru cerbyd trydan cyntaf wedi ei osod yn y Ganolfan ddinesig ar gyfer cerbydau fflyd ac mae modd iddo gael ei ddefnyddio gan staff neu ymwelwyr yn ystod y dydd.

Mae’r cyngor hefyd yn edrych ar ddewisiadau i alluogi’r cyhoedd i’w ddefnyddio y tu allan i oriau swyddfa ac i ddarparu pwyntiau gwefru mewn lleoliadau eraill yn y ddinas.

Y mis diwethaf, ychwanegodd Arweinydd y Cyngor Debbie Wilcox a’r Cynghorydd Roger Jeavons, yr Aelod Cabinet dros Strydlun, eu llofnod i’r UK100 pledge, rhwydwaith o awdurdodau lleol sy’n canolbwyntio ar symud yn llwyr oddi wrth danwydd ffosil erbyn 2050.

Dywedodd y Cynghorydd Wilcox: Cyngor Dinas Casnewydd oedd un o’r awdurdodau lleol cyntaf yn Ninas-Ranbarth Caerdydd i wneud yr ymrwymiad hwn a mawr yw’r gobaith y bydd eraill nawr yn dilyn ein harweiniad.”

Y ddau gar trydan yw’r rhai cyntaf yn fflyd y cyngor ac fe gaiff manteision cyflwyno cerbydau o’r fath eu hasesu dros y misoedd i ddod.

Dywedodd y Cyng Jeavons: “Rydym oll am fyw mewn amgylchedd mwy iach a gwyrdd ac mae cyflwyno’r ddau gerbyd yma yn un o amryw ffyrdd y gallwn gyflawni’r nod hwn.

“Mae’r cyngor wedi ymrwymo i leihau effaith amgylcheddol ein gweithrediadau ac rydym yn edrych ar hyn fel dechrau’r daith i ddad-garboneiddio ein fflyd cerbydau.

“Rydym yn ystyried gosod mannau gwefru eraill yn y ddinas a byddwn yn rhoi gwybod i bobl unwaith y byddant ar gael.”

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.