Newyddion

Dysgwch fwy am gyllideb y cyngor

Wedi ei bostio ar Thursday 18th January 2018

Cynhelir sesiwn gyhoeddus lle gall pobl ddysgu mwy am gyllideb Cyngor Dinas Casnewydd ym Marchnad Casnewydd ddydd Mercher 24 Ionawr 2018.

Cynhelir y sesiynau rhwng 10am a 3pm yn un o’r unedau gwag lawr stâr ger y stondin losin.

Bydd staff y Cyngor wrth law i rannu gwybodaeth ac ateb cwestiynau lle y bo'n bosibl, gyda chyflwyniad y gyllideb yn cael ei ailadrodd bob hyn a hyn.

Am 1pm bydd Rhys Cornwall, y pennaeth pobl a newid busnes, yn amlinellu sefyllfa ariannol y cyngor a chynigion cyllidebol 2018/19. Wedi hynny, bydd cyfle i’r cyhoedd ofyn cwestiynau, rhoi eu barn a chynnig awgrymiadau.

www.newport.gov.uk/budget 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.