Newyddion

Aflonyddwch i wasanaethau ar-lein

Wedi ei bostio ar Tuesday 23rd January 2018

Mae gwasanaethau ar-lein Cyngor Dinas Casnewydd yn annhebygol o fod ar gael heddiw (Dydd Mercher 24 Ionawr 2018) oherwydd problemau technegol sydd hefyd yn effeithio ar y ganolfan gyswllt a'r gwasanaethau a gynigir yn yr Orsaf Wybodaeth.

Gall cwsmeriaid barhau i ffonio’r cyngor ac ymweld â’r Orsaf Wybodaeth ond cofiwch y gallai fod oedi o ran ceisiadau am wasanaethau.   

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra, byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl pan fydd y gwasanaethau llawn ar gael eto. 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.