Newyddion

Llongyfarchiadau i Mica Moore o Gasnewydd

Wedi ei bostio ar Monday 26th February 2018

Mae arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Debbie Wilcox, wedi ychwanegu ei llais at gôr o ganmoliaeth i dîm bobsled Gemau Olympaidd y Gaeaf Prydain Fawr.

  "Ry'n ni'n falch dros ben fod Mica Moore yn hanu o Gasnewydd. Llongyfarchiadau iddi hi a Mica McNeill am eu campau rhyfeddol."

Daeth y tîm yn wythfed yn eu Gemau Olympaidd cyntaf - y safle gorau erioed i Brydain Fawr yn y gamp honno.

Ychwanegodd y Cynghorydd Wilcox: "Beth sy'n gwneud hyn yn fwy rhyfeddol fyth yw eu bod wedi dyfalbarhau pan gafodd eu cyllid ei dynnu'n ôl, ychydig fisoedd cyn Gemau Olympaidd y Gaeaf, gan fynd ati i godi'r arian yr oedd ei angen arnynt i fynd i Pyeongchang.

  "Dwi'n mawr obeithio y bydd eu penderfyniad i gystadlu ar y lefel uchaf, yn erbyn pob rhwystr, yn ysbrydoliaeth i bobl ifanc eraill."

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.