Newyddion

Yr Arcêd Marchnad a'r Heol Fawr hanesyddol

Wedi ei bostio ar Friday 15th September 2017
Market Arcade

Yr Arcêd Marchnad

Mae pobl yn cael eu gwahodd i weld astudiaeth o gymeriad ardal yr Heol Fawr yng nghanol y ddinas a baratowyd fel rhan o broject Treflun Cronfa Dreftadaeth Y Loteri.

Cafodd £177,300 ei ddyfarnu tuag at ddatblygu project a allai sicrhau mwy na £1 miliwn ar gyfer project adfywio cynhwysfawr Arcêd y Farchnad.

Mae nifer o linynnau o waith yn cael eu gwneud fel rhan o’r gwaith o baratoi'r cais terfynol gan gynnwys yr astudiaeth nodweddu trefol sy’n edrych ar hanes sut mae lle wedi llunio strydlun a phensaernïaeth heddiw.

Dywed stori ryfeddol sut datblygodd Casnewydd ac ardal yr Heol Fawr, sydd yn ardal gadwraeth canol y ddinas, dros y canrifoedd o’r canoloesoedd hyd y dwthwn hwn.

Caiff arddangosfa ar yr astudiaeth ei chynnal yn y Mad Hatters Tea Room, Arcêd y Farchnad, Heol Fawr ar 19 Medi 2017 rhwng 1pm a 6pm.

Mae copi o’r astudiaeth yn www.newport.gov.uk

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.