Newyddion

Gwaith i adfer llwybrau'r Glebelands

Wedi ei bostio ar Friday 13th October 2017
Footpath to be repaired at Glebelands

Gweithio i ddechrau yn Glebelands

Mae Adran Barciau Cyngor Dinas Casnewydd i fynd i’r afael â gwaith gwella ar rai o’r llwybrau ar Dir Hamdden Glebelands.

Mae llawer o’r llwybrau mewnol yn yr ardal wedi eu creu gan raean a chânt eu defnyddio gan gerddwyr ac i hwyluso mynediad i gerbydau cynnal a chadw’r cyngor.

Yn hanesyddol, roedd y Glebelands yn hen safle amwynder dinesig ac mae tuedd suddo yn y tir yn sgil gwneuthuriad y deunyddiau a geir dan yr wyneb.

O ganlyniad mae swyddogion wedi nodi nifer o lwybrau graean sydd ag angen eu huwchraddio gan fod eu cyflwr yn golygu fod mynediad bron yn amhosibl, yn enwedig yn ystod tywydd gwlyb.

Mae contractwr wedi ei gyfarwyddo i ddarparu, dosbarthu a chywasgu graean caregog i wella’r llwybrau hyn.

Mae’r gwaith i ddechrau yn ystod yr wythnos yn cychwyn 16 Hydref a gwneir pob ymdrech i leihau ar y tarfu cymaint ag y bo modd i’r gymuned.

Mae’r cyngor yn gofyn i bobl fod yn amyneddgar tra bo’r gwaith brys yma yn mynd rhagddo ac yn ymddiheuro rhag blaen am unrhyw anghyfleustra gaiff ei greu tra bo’r llwybrau yn cael eu hadfer.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.