Newyddion

Teyrnged yr Arweinydd i ddau gyn-gynghorydd

Wedi ei bostio ar Monday 30th October 2017

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: "Hoffwn rannu fy nghydymdeimladau gyda theulu a ffrindiau Veronica Brydon a Bill Pursey, dau gyn-gynghorydd o Gasnewydd sydd wedi marw'n ddiweddar.

"Roedd y ddau yn aelod poblogaidd a oedd yn gweithio'n galed i gynrychioli eu cymunedau lleol yn ystod eu cyfnod o wasanaeth cyhoeddus.

"Fe wnaeth Veronica, a oedd yn gynghorydd ward ar Gyngor Bwrdeistref Casnewydd, hefyd wasanaethu fel Maer Casnewydd yn 1988/89, rôl a gyflawnodd ag urddas ac ymroddiad.

"Rydym yn cydymdeimlo gyda'u teuluoedd a'u ffrindiau, gan gynnwys cyn-gydweithwyr yn y cyngor, ar yr adeg trist hwn."

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.