Newyddion

Ymweliad olaf i'r ddinas i HMS Severn

Wedi ei bostio ar Tuesday 10th October 2017
HMS SEVERN

HMS Severn

Bydd HMS Severn, llong lyngesol Casnewydd, yn ymweld â’r ddinas am y tro olaf y penwythnos hwn cyn cael ei datgomisiynu ar ddiwedd y mis.

Bydd y llong yn angori yn Nociau Alexandra ac yn dathlu ei hymweliad olaf â’r ddinas drwy Ryddid y Ddinas – bydd yn teithio drwy ganol y ddinas gyda bandiau'n chwarae, baneri'n chwifio a'r bidogau yn eu lle.

Bydd yr orymdaith yn dechrau am hanner dydd, Dydd Sadwrn 14 Hydref, gan fynd ar hyd Cambrian Road, troi i’r chwith i Bridge Street ac i’r chwith eto i Stryd Fawr hyd at y Gofeb D-Day lle cynhelir gwasanaeth byr. 

Yna bydd yr orymdaith yn teithio i lawr Stryd Fawr, yn croesi Stow Hill ac yn dilyn Commercial Street i’r gyffordd â Charles Street a Llanarth Street.  

Gwahoddir y cyhoedd i wylio ar hyd y llwybr i ddangos eu cefnogaeth i griw HMS Severn, sydd wedi cael eu cysylltu â’r ddinas ers 2003.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, fod y berthynas rhwng capten a chriw HMS Severn a’r ddinas wedi bod yn un hir a llwyddiannus.

“Rydyn ni’n drist bod HMS Severn yn cael ei datgomisiynu.

“Rydyn ni wedi mwynhau perthynas gref â’r llong a’i chriw. Dymunwn y gorau i’r criw yn y dyfodol,” meddai’r Cynghorydd Wilcox.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.