Newyddion

Edrych ymlaen at Ŵyl Bwyd a Diod Tiny Rebel

Wedi ei bostio ar Thursday 5th October 2017

Mae llai na 48 awr ar ôl tan fydd deiliaid y stondinau'n cyflwyno eu danteithion a'r cogyddion yn gwisgo eu ffedogau yng Ngŵyl Bwyd a Diod Tiny Rebel 2017.

O 9am ddydd Sadwrn 7 Hydref, bydd ymwelwyr i ganol dinas Casnewydd yn cael dewis o gynnyrch lleol, bwydydd o bedwar ban y byd, arddangosiadau gan gogyddion, cerddoriaeth, adloniant stryd a mwy.

 Mae rhestr lawn o arddangoswyr a masnachwyr a manylion holl ddigwyddiadau a chynigion yr ŵyl ar gael yn http://www.newportfoodfestival.co.uk/ - ond dyma i chi ragflas:

  • Tua 70 o stondinau ar hyd yr Heol Fawr
  • Arddangosiadau am ddim gan gogyddion yn ardal galeri Casnewydd Nawr, Marchnad Casnewydd ac yn swyddfeydd Pobl (ar ben yr Heol Fawr), 11.30am - 3.30pm.
  • Rownd derfynol Teenchef - yn ardal galeri Marchnad Casnewydd, 11am
  • Adloniant stryd gan gynnwys Wonderbrass, Eggs on Legs, modelu balwnau a Capital FM streetstarts
  • Cystadleuaeth y pen-cogyddion: Pryd Main v Pryd Gwyrdd, ardal galeri Casnewydd Nawr, Marchnad Casnewydd, 4pm
  • Cynigion arbennig gan amryw o fusnesau Casnewydd ar y dydd.

Felly, da chi, ewch i ganol y ddinas rhwng 9am a 5pm i gael samplau a phethau blasus i fynd adref gyda chi a mwynhewch firi Gŵyl Bwyd a Diod Tiny Rebel 2017.

Noddwyr a chefnogwyr digwyddiad eleni yw'r prif noddwr Bragdy Tiny Rebel, yn ogystal â Celtic Manor Resort, The Golden Lion Magwyr a Casnewydd Nawr.

www.newportswimmingclub.co.uk

www.nccsec.newport.gov.uk/HomePortal

www.twitter.com/NewportFoodFest

                              

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.