Newyddion

Cais am Gyllid Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer Pont Gludo Casnewydd

Wedi ei bostio ar Thursday 9th November 2017

Mae Pont Gludo Casnewydd

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn cyflwyno cais am £10 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i gyflawni gwaith ar y Bont Gludo eiconig.

Mae’r Bont, y mae ei strwythur metel enfawr ynghyd â'r gondola a ddefnyddir i gario cerbydau ar draws Afon Wysg i’w gweld o sawl man yn y ddinas, ar gau ar hyn o bryd ar gyfer tymor y gaeaf.

Bydd Cais Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cael ei ddefnyddio gan y cyngor i gyflawni gwaith trwsio, adfer y gondola, gwella’r safle ac adeiladu canolfan ymwelwyr newydd.

Mae Pont Gludo Casnewydd yn un o ddim ond pum pont gludo sydd ar waith yn y byd, a dyma’r un lle mae’r mwyaf o’r strwythur gwreiddiol i’w weld o hyd.

Byddai cais y cyngor yn cystadlu yn erbyn projectau o bob cwr o'r DU, a does dim sicrwydd y bydd y cais yn llwyddiannus.

Mae’n rhaid i’r cais fynd trwy 2 gam; y cynnig cychwynnol hwn yw’r cam cyntaf ac mae'n rhaid i'r cyngor ddod o hyd i £1.25m posibl yn ei raglen gyfalaf ar gyfer y gofyniad o ran cyllid cyfatebol pe bai’r cynnig yn llwyddiannus ac yn cyrraedd cam dau.

Caiff adroddiad ar y cais arfaethedig ei drafod yng nghyfarfod nesaf y cabinet ddydd Mercher 15 Tachwedd.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.