Newyddion

Gwasanaeth Parcio a Theithio Nadolig Am Ddim

Wedi ei bostio ar Wednesday 8th November 2017

Disgwylir i’r bysus adael y maes parcio uchaf yng Nghanolfan Ddinesig Casnewydd

 

Os hoffech fwynhau teithiau siopa i Gasnewydd heb boeni am barcio yna gallwch fanteisio ar y gwasanaeth parcio a theithio Nadolig am ddim, sy’n dechrau ddydd Sadwrn, 11 Tachwedd.

Mae Trafnidiaeth Casnewydd yn cynnig y gwasanaeth hwn bob dydd Sadwrn tan 23 Rhagfyr.

Disgwylir i’r bysus adael y maes parcio uchaf yng Nghanolfan Ddinesig Casnewydd gan ddechrau am 9am a mynd i ganol y ddinas trwy Queensway a’r Stryd Fawr a gollwng yn stand 15A yng Ngorsaf Bysus Casnewydd.

Disgwylir i’r bysus redeg bob 10 munud, yn dibynnu ar ofynion teithwyr a pharhau gydol y dydd gyda’r bws olaf yn gadael y ganolfan ddinesig am 5.50pm.

Disgwylir i'r siwrneiau'n ôl o’r orsaf fysus hefyd redeg bob 10 munud, gan ddechrau o 9.05am tan 5.55pm.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.