Newyddion

Cyngor yn arwain cais i sicrhau arian ar gyfer Pont Gludo Casnewydd

Wedi ei bostio ar Wednesday 22nd March 2017

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cefnogi cais uchelgeisiol i sicrhau dyfodol Pont Lwyfan eiconig y ddinas.

Mae'r Cyngor yn bwriadu gwneud cais am arian Cronfa Dreftadaeth y Loteri o £8 miliwn er mwyn ariannu rhaglen hirdymor o welliannau, gwaith cynnal a chadw ac atgyweiriadau y mae eu hangen i gynnal cyflwr safon uchel y bont.

Mae cyfeillion Pont Gludo Casnewydd yn cefnogi cynlluniau’r Cyngor ac maent wedi bod yn rhan o drafodaethau ar sut gall y project symud yn ei flaen.

Mae angen yr arian i wneud atgyweiriadau parhaol hanfodol i’r bont, gwella’r gondola sy’n dyddio’n ôl i 1906, a chreu canolfan fwy a gwell i ymwelwyr a fydd yn cynnwys cyfleusterau gwell i ymwelwyr yn y safle.

Pont Lwyfan Casnewydd yw'r strwythur mwyaf eiconig ar nenlinell y ddinas ac mae un o'r unig bum pont lwyfan sydd dal yn weithredol yn y byd.

Mae gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio sylweddol wedi bod yn cael ei wneud dros y blynyddoedd gyda’r gwaith diweddaraf yn 2010 i adnewyddu rheiliau i deithwyr ac ailbeintio'r bont.

Yn ôl adroddiad ar gais Cronfa Dreftadaeth y Loteri, os yw’r Bont Gludo i ffynnu fel atyniad i ymwelwyr, mae hefyd angen buddsoddiad yng nghyfleusterau i ymwelwyr a chyfieithu ar y pryd.

Os bydd cais Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn llwyddiannus, rhoddir cymeradwyaeth am gyfraniad arian y Cyngor ar waith yn ffurfiol.  Bydd cyfle hefyd i drigolion gymryd rhan a helpu i godi arian ar gyfer y gwaith. Mae’r math hwn o gysylltu ac ymgysylltu cymunedol yn bwysig ar gyfer ariannu ceisiadau sy’n denu cefnogaeth y trydydd sector.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Harvey, Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Hamdden a Chwaraeon mai’r cam cyntaf yn y gwaith o sicrhau dyfodol Pont Gludo Casnewydd yw cais Treftadaeth y Loteri.

“Rydym wedi cytuno i wneud cais am yr arian hwn i’n helpu i wella profiad ymwelwyr o gwmpas y Bont Gludo ac yn gobeithio cynnwys y gymuned leol o ran helpu i sicrhau arian fel y bydd y bont yma i genedlaethau’r dyfodol ei mwynhau.

“Mae’r adeiledd eiconig hwn ar stepen ein drws ac mae llawer ohonom ni yn ei chymryd yn ganiataol ond mae angen eu cynnwys yn y rhaglen o adfywio ac ymestyn hon.

“Rydym wedi sgwrsio gyda Chyfeillion Pont Gludo Casnewydd sy’n awyddus i gefnogi ein cais.”

Mae’r bont yn denu mwy na 20,000 o ymwelwyr y flwyddyn ac mae’n agor eleni o 29 Mawrth tan 1 Hydref.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.