Newyddion

Seren Torchwood a Dr Who yn ymuno yn Ras Gyfnewid Baton y Frenhines

Wedi ei bostio ar Thursday 31st August 2017
BBC pic of Gareth David Lloyd

Gareth David-Lloyd

Mae’r actor o Gasnewydd Gareth David-Lloyd yn adnabyddus i ddilynwyr Dr Who a Torchwood oherwydd ei bortread o Ianto Jones – a bydd yn ymuno yn y dathliadau yn y ddinas y mis nesaf pan fyddwn yn croesawu Ras Gyfenwid Baton y Frenhines cyn Gemau’r Gymanwlad ar y Traeth Aur yn 2018.

Bydd Gareth yn ymuno â llu o bobl leol ar yr orymdaith trwy Gasnewydd ddydd Mercher, 6 Medi.

Ymhlith dalwyr y Baton a enwebwyd mae Howard Mason, 51, sef cyfarwyddwr y digwyddiad ar gyfer Parkrun Casnewydd ac aelod adnabyddus a pherchir o’r frawdoliaeth rhedeg yn y ddinas.

Mae ei gyd-redwr Christopher Davies, 60 oed, wedi bod yn aelod o Glwb Rhedeg Llyswyry ers mwy na 25 mlynedd ac mae’n Llysgennad yng Nghymru dros Parkrun sydd erbyn hyn yn llwyfannu 23 o ddigwyddiadau wythnosol ledled y wlad.

Mae sylfaenydd Grŵp Beicio Cymdeithasol Casnewydd John Wheat, 50, yn Arweinydd Reidiau Beicio Prydain cymwys ac mae’n arwain ei grŵp o fwy na 300 o wirfoddolwyr i gefnogi digwyddiadau beicio ledled Cymru.

Mae Gareth Bailey, 40, yn gynrychiolydd Dreigiau Casnewydd Gwent sy’n gwirfoddoli yn Adran Gymunedol y Dreigiau. Torrodd Gareth ei wddf a chafodd ei achub gan ambiwlans awyr, a nawr ei fod yn holliach, mae'n rhoi o'i amser i godi arian a gwirfoddoli.

Mae Cynghorydd Dinas Casnewydd Tracey Holyoake yn cynrychioli ward Pillgwenlli ar ôl gael ei hethol ym mis Mai eleni. Mae'r Cyng Holyoake yn aelod o Ymddiriedolaeth Canolfan y Mileniwm Pillgwenlli ac mae'n sefyll ar nifer o bwyllgorau.

Roedd Mary Trenfield, 56 oed, yn un o'r Pencampwyr Breeze cyntaf i gael ei hyfforddi yng Nghymru yn 2014 ac erbyn hyn mae’n arwain reidiau beicio ar gyfer menywod, gan eu hysbrydoli i fynd ar eu beiciau mewn teithiau beic wythnosol o gwmpas y ddinas.

Mae gefeilliaid unfath Michael a David Knight, 61 oed, wedi gwirfoddoli dros Glwb Criced Casnewydd ers dros 40 o flynyddoedd ac mae eu gwaith caled a’u hymroddiad yn deyrnged i’r clwb sy’n bodoli heddiw.

Bydd nifer o aelodau iau Clwb Athletau Harriers Casnewydd hefyd yn Ras Gyfnewid y Baton; yr ifancaf yw Isabel Davies sy'n 15 oed ac yn cystadlu mewn pob digwyddiad sbrintio a hi sy'n meddu ar record y clwb ar gyfer 300 metr ar gyfer y grŵp oedran o dan 17 oed.

Harrier arall yw Charlotte Mitchell, 16 oed, sy’n cystadlu mewn cystadlaethau pentathlon ac sydd wedi cynrychioli Cymru ac Ysgolion Cymru mewn cystadlaethau chwaraeon.

Ymunodd Kellen Jones, 17 oed â’r Harriers fel taflwr gwaywffon, ers hynny mae wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau lluosog ac mae yn y safle cyntaf yng Nghymru fel athletwr y deg camp.

Mae Hannah Morgan, 20 oed yn athletwr morthwyl, disgws a thaflu pwysau brwd sy’n meddu ar record y clwb gyda'r morthwyl - mae'n cymryd rhan mewn digwyddiadau athletaidd o hyd tra ei bod yn y brifysgol.

Mae Tyler Williams, sydd hefyd yn 20 oed, yn wibiwr brwd dros y clwb ac mae wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau ysgolion Cymru; mae hefyd yn parhau i gymryd rhan mewn athletau wrth astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae Phoebe Russell, 20 oed, yn aelod o Glwb Rhedeg Llyswyry a Chlwb Triathlon Casnewydd Dwyrain Cymru. Mae hi wedi ennill yn ei grŵp oedran ddwywaith yn nhriathlon Llanelli, wedi cystadlu mewn saith triathlon, tri Aquathon ac wedi cwblhau pum hanner marathon.                                

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal gan Gyngor Dinas Casnewydd mewn partneriaeth â Chasnewydd Fyw ac Ardal Gwella Busnes Casnewydd.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.