Gorsaf Wybodaeth

Gorsaf Wybodaeth Casnewydd

Agorodd yr Orsaf Wybodaeth ym mis Ionawr 2012, ac mae'n cynnig gwasanaethau gan Gyngor Dinas Casnewydd a sefydliadau partner.

Wedi'i lleoli ar safle hen orsaf drenau Casnewydd, mae'r Orsaf Wybodaeth yn lle croesawgar a hygyrch, lle gall pobl leol gael at amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys:

  • Bathodynnau glas
  • Ardrethi busnes
  • Y dreth gyngor
  • Gwasanaeth lleiafrifoedd ethnig Gwent (GEMS)
  • Gwasanaethau ailgartrefu
  • Budd-daliadau tai a'r dreth gyngor
  • Trwyddedu
  • Cynllunio – ar gael ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener
  • Gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys plant a theuluoedd, amddiffyn plant, atgyfeiriadau ymarfer corff, penodedigaethau, cael at waith â chymorth.

Yr Orsaf Wybodaeth, Hen Adeilad yr Orsaf, Queensway, Casnewydd NP20 4AX

Ffôn: (01633) 656656

Oriau agor: Dydd Llun – Dydd Gwener, 8.30am – 5.00pm