Yr Iaith Gymraeg

Cymru sy’n fwy cyfartal; Cymru o gymunedau cydlynus; Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Dogfennau Perthnasol

Lawrlwythwch y Strategaeth Iaith Gymraeg 5 Mlynedd Cyngor Dinas Casnewydd 2017-2022 (pdf)

Lawrlwythwch Hysbysiad Cydymffurfio Safonau’r Iaith Gymraeg Medi 2016 (pdf)

Lawrlwythwch Yr Adroddiad Blynyddol ar yr Iaith Gymraeg 2016-2017 (pdf)  

Lawrlwythwch Y Safonau Iaith Gymraeg Materion Atodol: Adroddiad Sefyllfa (pdf)  

Cyswllt

Am fwy o wybodaeth gofynnwch am y swyddog polisi a cydraddoldeb yng Nghyngor Dinas Casnewydd 

 

Gwybodaeth gysylltiedig

Ble i ddysgu Cymraeg yng Nghasnewydd

Cymraeg mewn addysg