Caethwasiaeth fodern

Mae'r Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol yn fframwaith ar gyfer adnabod dioddefwyr masnachu pobl neu gaethwasiaeth fodern a sicrhau eu bod yn cael y cymorth priodol.

Ar 31 Gorffennaf 2015, cafodd y Mecanwaith ei ymestyn i holl ddioddefwyr caethwasiaeth fodern yng Nghymru a Lloegr yn sgil rhoi Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 ar waith.

Mae caethwasiaeth fodern yn cynnwys masnachu pobl a chaethwasiaeth, caethwasanaeth a gweithio dan orfod. 

Rhoi gwybod am ddioddefwyr posibl masnachu pobl neu gaethwasiaeth fodern

Darllenwch ragor am y Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol