Pleidleisio

Elections image

I bleidleisio, rhaid eich bod:

Gallai cyfyngiadau ar bleidleisio fod yn berthnasol i rai etholiadau e.e. mae dinasyddion Ewrop yn gallu pleidleisio mewn etholiadau Ewropeaidd ac etholiadau lleol yn unig.

Gall etholwyr tramor bleidleisio mewn etholiadau Seneddol ac Ewropeaidd yn unig.

Sut i bleidleisio

Yn y Deyrnas Unedig, gallwch naill ai bleidleisio yn bersonol mewn gorsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad neu wneud cais am bleidlais drwy'r post neu wneud cais i bleidleisio trwy ddirprwy (pan fydd rhywun yn pleidleisio ar eich rhan).

Ewch i'r wefan Mae dy bleidlais yn cyfrif i ddysgu rhagor am sut i bleidleisio. 

Cysylltu

Y Swyddfa Cofrestru Etholiadol, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

Ffôn: (01633) 656656

E-bost: uvote@newport.gov.uk