Etholiad cyffredinol 2017

Bydd etholiad cyffredinol Seneddol y DU yn cael ei gynnal ddydd Iau 8 Mehefin 2017.

Yng Nghasnewydd, bydd un aelod seneddol (AS) yn cael ei ethol ar gyfer Dwyrain Casnewydd ac un ar gyfer Gorllewin Casnewydd.

Lawrlwythwch y Trosolwg o Ganllawiau’r Comisiwn Etholiadol ar gyfer Ymgeiswyr (pdf)

Lawrlwythwch y Cod Ymddygiad ar gyfer Ymgyrchwyr (pdf)

Lawrlwythwch Amserlen yr Etholiad  (pdf)

Hysbysiad o etholiad

Lawrlwythwch yr Hysbysiad o etholiad – Dwyrain Casnewydd (pdf)

Lawrlwythwch yr Hysbysiad o etholiad – Gorllewin Casnewydd (pdf)

Pecynnau enwebu

Lawrlwythwch y Pecyn enwebu – Dwyrain Casnewydd (pdf)

Lawrlwythwch y Pecyn enwebu – Gorllewin Casnewydd (pdf)

Gwybodaeth gysylltiedig

Cofrestrwch i bleidleisio – mae’n rhaid i geisiadau i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol hwn gael eu derbyn erbyn canol nos ar ddydd Llun 22 Mai 2017.