General Election 2015

Bydd etholiad cyffredinol Seneddol nesaf y DU yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 7 Mai 2015. 

Bydd yr etholiad cyffredinol yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 7 Mai 2015.

Bydd yr etholiad yn dychwelyd Aelodau Seneddol (ASau) sy'n cynrychioli pob rhan o'r DU i eistedd yn Nhŷ’r Cyffredin.

Mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio er mwyn cael dweud eich dweud yn yr etholiad cyffredinol.  

Lawrlwythwch yr Hysbysiad Etholiad ar gyfer etholaeth Dwyrain Casnewydd (pdf)

Lawrlwythwch yr Hysbysiad Etholiad ar gyfer etholaeth Gorllewin Casnewydd (pdf)

Dyddiadau allweddol

Dydd Iau 9 Ebrill - rhaid cyflwyno papurau enwebu erbyn y dyddiad hwn.  

Dydd Llun 20 Ebrill - rhaid derbyn ceisiadau i gofrestru i bleidleisio erbyn hanner nos.

Dydd Mawrth 21 Ebrill - rhaid derbyn ceisiadau, diwygiadau neu gansliadau o ran pleidleisio drwy'r post erbyn 5.p.m.

Dydd Mawrth 28 Ebrill - rhaid derbyn ceisiadau i benodi dirprwy erbyn 5.p.m.