Etholiad Senedd Ewrop Mai 2019

Etholiad Senedd Ewrop

Dydd Iau 23 Mai 2019

Lawrlwythwch yr gorsafoedd pleidleisio (pdf)

Lawrlwythwch yr Datganiad o'r Pleidiau a Enwebwyd a Rhybudd o Etholiad (pdf)

Lawrlwythwch yr Hysbysiad ynghylch Penodi Asiantiaid Etholiad Cenedlaethol (pdf)

Lawrlwythwch yr Hysbysiad Etholiad ar gyfer Rhanbarth Etholiadol Cymru (pdf)

Results published 26 May 2019

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â’r Swyddfa Cofrestru Etholiadol yng Nghyngor Dinas Casnewydd.

Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol:

www.sir-benfro.gov.uk/etholiadaurue

TRA100774 15/4/2019