Cofrestru Etholiadol

Mae swyddogion cofrestru cynghorau yn cadw dwy gofrestr etholiadol a gaiff eu llunio gan ddefnyddio gwybodaeth gan breswylwyr - y gofrestr etholiadol a'r gofrestr agored, y cyfeirir ati hefyd fel y gofrestr wedi'i golygu.

Mae'r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi'u cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus.

Defnyddir y gofrestr i sicrhau mai dim ond pobl gymwys a all bleidleisio a hefyd i ganfod achosion o dwyll, galw ar bobl i ymgymryd â gwasanaeth rheithgor a dilysu ceisiadau credyd. 

  • Cofrestru i bleidleisio
  • Y gofrestr agored