Hunanwasanaeth Cyflogai (HC)

IMPORTANT NOTICE:

Please be aware that online recruitment and Employee Self Service (ESS) will be unavailable between Thursday, 28th January and Friday, 29th January 2021. This is due to essential, planned upgrade work.


 

Mae Hunanwasanaeth Cyflogai (HC) yn caniatáu i chi gael at gofnod y cyngor o'ch manylion swydd a'ch manylion personol pwysig eich hun.

Gallwch ddiweddaru'r wybodaeth hon eich hun a gweld eich slip cyflog ar-lein.

Dilynwch y ddolen isod i fynd i'r sgrin fewngofnodi, lle byddwch angen defnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair ar gyfer HC:

Mewngofnodi i Hunanwasanaeth Cyflogai 

Darllenwch Ganllaw Defnyddiwr (pdf) a Chwestiynau Cyffredin (pdf) HC

Cysylltwch â Desg Gymorth iTrent gydag unrhyw broblemau.

Gwybodaeth bwysig am ddiogelwch

Gan fod system HC yn cynnwys gwybodaeth sensitif amdanoch chi, mae'n bwysig eich bod yn ei defnyddio'n gyfrifol i sicrhau bod diogelwch eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chynnal.

Dylech bob amser allgofnodi o HC pan fyddwch wedi gorffen ei ddefnyddio a pheidio byth â rhoi gwybod i unrhyw un arall am eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.

I allgofnodi o HC, cliciwch bob amser ar 'allgofnodi' yng nghornel dde uchaf y sgrin neu gau'r porwr neu'r tab, oherwydd bydd hyn yn eich allgofnodi'n awtomatig.

Ni all cyflogeion eraill weld eich manylion drwy HC, dim ond eu manylion eu hunain.