Asesiad o ddigonolrwydd gofal plant

Bob pum mlynedd, mae Llywodraeth Cymru’n gofyn i awdurdodau lleol yng Nghymru gynnal asesiad o ddigonolrwydd gofal plant.

Mae asesiad o ddigonolrwydd gofal plant 2017 Casnewydd yn edrych ar ddata, y galw a’r cyflenwad presennol, a rhwystrau posibl sy’n atal teuluoedd rhag defnyddio gofal plant.

Mae hyn yn caniatáu i ni benderfynu a oes digon o ofal plant ar gael i deuluoedd yng Nghasnewydd. 

Lawrlwythwch Adroddiad Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2017 (pdf)

Dylai unrhyw sylwadau gael eu hanfon trwy neges e-bost at family.informationservice@newport.gov.uk