Cynlluniau gwasanaeth

Cynlluniau gwasanaeth Cyngor Dinas Casnewydd 2016-2017

Oedolion a'r Gymuned (pdf)

Plant a Phobl Ifanc (pdf)

Addysg (pdf)

Cyllid (pdf)

Y Gyfraith a Rheoleiddio (pdf)

Pobl a Newid Busnes (pdf)

Adfywio, Buddsoddi a Thai (pdf)

Strydlun a Gwasanaethau'r Ddinas (pdf)