Cronfa Eglwysi Cymru

Roedd Deddf Eglwys Cymru 1914 wedi datgysylltu’r Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru a darparu ar gyfer cyllido prosiectau eglwysig.

Nid yw’r gronfa’n cael ei defnyddio ar gyfer prosiectau eglwysig yn unig mwyach.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cael dyraniad blynyddol y gellir ei ddyfarnu i ystod eang o amcanion elusennol, gan gynnwys dibenion addysgol, cymdeithasol, hamdden a diwylliannol.

Gall eglwysi a chapeli, sefydliadau ac unigolion wneud cais.

Mae’r Nodyn Canllaw (pdf) yn esbonio’r rheolau cymhwysedd.

Lawrlwythwch ffurflen gais Cronfa Eglwysi Cymru (pdf).

Sylwer y bydd ceisiadau i Gronfa Eglwysi Cymru a dderbynnir o fis Ionawr 2015 ymlaen yn cael eu hystyried ym mis Hydref bob blwyddyn. 

Cysylltu

Y Rheolwr Ymarfer a Pherfformiad, Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig
Casnewydd NP20 4UR

E-bost: info@newport.gov.uk

Rhif ffôn: (01633) 656656