Cyllideb 2017-2018

NCC-Budget-Logo-2014

Cytunwyd ar gyllideb 2017/18 ar gyfer Cyngor Dinas Casnewydd yng nghyfarfod y Cyngor llawn ar 2 Mawrth 2017.

Darllenwch Gyllideb a Chynllun Ariannol Tymor Canolig 2017/18 (pdf).

Mewn cyfarfod dilynol o Gabinet y cyngor ar 20 Mawrth 2017, cytunwyd ar yr adroddiad canlynol ar Ddefnyddio tanwariant 2016/2017 (pdf).

Mae gwerth tua £48m wedi'i arbed yn ystod y pum mlynedd diwethaf, a bu'n rhaid dod o hyd i arbedion ychwanegol ar gyfer 2017/18 a'r tu hwnt.

Mae ein cyflwyniad ar y gyllideb yn rhoi rhagor o wybodaeth am sut mae'r cyngor yn gwario ei arian a'r heriau sy'n ein hwynebu. 

Ar 21 Rhagfyr 2016, adolygydd y Cabinet nifer o gynigion cyllidebol a gyflwynwyd ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus dros gyfnod o bedair wythnos.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu syniadau am sut y gallwn ddarparu gwasanaethau mewn ffordd wahanol neu arbed arian, cysylltwch â ni:

Gallwch gael y newyddion diweddaraf am sesiynau ymgynghori'r cyngor a'i benderfyniadau ar y gyllideb trwy gofrestru i gael y newyddion diweddaraf.