Partneriaeth y Gweithlu

Mae Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Casnewydd (SCWDP) yn cynrychioli'r sector gofal cymdeithasol yn ardal Casnewydd, gyda chymorth Coleg Gwent, Prifysgol De Cymru, hyfforddwyr gofal cymdeithasol annibynnol a Chyngor Dinas Casnewydd.

Nod Partneriaeth Casnewydd yw hybu ethos Llywodraeth Cymru, sef 'un sector, un gweithlu', gan sicrhau bod y gweithlu'n gallu cael gwybodaeth ac arweiniad perthnasol a hyfforddiant perthnasol sy'n arwain at gymhwyster neu beidio. 

Hyfforddiant

Gallwch bori a threfnu cyrsiau hyfforddiant ar-lein. 

Cysylltu

Rheolwr Hyfforddiant, Tŷ Brynglas, Brynglas Road, Casnewydd NP20 5QU

Ffôn: (01633) 233627

Cyfarwyddiadau at Dŷ Brynglas

O'r M4 - gadewch y draffordd wrth Gyffordd 26 a dilynwch yr A4051 i Gasnewydd, dilynwch yr ail ffordd i'r chwith i Brynglas Road, parhau i fyny'r allt ac mae Tŷ Brynglas ar y dde. 

O ganol dinas Casnewydd - dilynwch yr arwyddion tuag at Gwmbrân, wrth gylchfan Harlequin, gadewch wrth yr ail allanfa, cadwch i'r chwith yna bwrw ymlaen i ffordd yr A4051, trowch yr ail droad i'r dde i Brynglas Road, parhau i fyny'r allt ac mae Tŷ Brynglas ar y dde.