Casnewydd sy'n ystyriol o Ddementia

Dementia Friends logo

Mae bron i 2,000 o bobl yn byw gyda dementia yng Nghasnewydd ac mae'n bwysig bod pobl sy'n byw gyda'r cyflwr yn gallu byw mor normal â phosibl gydag urddas a pharch.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi cofrestru'n llwyddiannus i dderbyn Achrediad Cenedlaethol y Gymdeithas Alzheimer fel dinas sy'n gweithio tuag at fod yn ddinas sy'n ystyriol o ddementia.

Bydd partneriaeth a chynllun cyflawni ar y cyd, sef y Gynghrair Gweithredu ar Ddementia, yn codi ymwybyddiaeth o ddementia ymhlith sefydliadau a busnesau lleol trwy hyfforddiant a digwyddiadau gwybodaeth.

Ffrindiau Dementia

Mae dros 700 o bobl wedi mynychu sesiynau Ffrindiau Dementia yng Nghasnewydd i ddysgu sut beth yw byw gyda dementia a sut i helpu a throi'r ddealltwriaeth honno yn weithredu.

Gallwch adnabod ffrind dementia trwy fathodyn bach glas ar ffurf blodyn llygad y dydd sy'n cael ei gyflwyno ar ôl mynychu sesiwn.  

Mynychu sesiwn am ddim i ffrindiau dementia

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd

Mae gwybodaeth ar gael ar wefan y Gymdeithas Alzheimer neu ffoniwch Linell Gymorth Genedlaethol Dementia ar 0300 222 1122