Pobl ifanc

Siop Wybodaeth Casnewydd

Mae gwasanaeth gwybodaeth ieuenctid Casnewydd yn cynnig gwybodaeth, cymorth ac arweiniad i bobl ifanc 11-25 oed mewn lleoliad cyfeillgar ac anffurfiol.

Gallwch gael help gyda ffurflenni cais, chwilio am waith, CVs a gwaith ysgol neu goleg. 

Mae’r Siop Wybodaeth ar agor 11am - 4pm ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener. 

Cyswllt

Siop Wybodaeth (Llawr 2), Llyfrgell, Amgueddfa ac Oriel Casnewydd, Sgwâr John Frost, Casnewydd

Ffôn: (01633) 851616

E-bost:  info.shop@newport.gov.uk 

Adnoddau

Dewch o hyd i fanylion clybiau ieuenctid yng Nghasnewydd 

Cyngor Ieuenctid Casnewydd 

Newport Youth Council

Mae Cyngor Ieuenctid Casnewydd (CIC) yn fforwm sy’n cael ei arwain gan bobl ifanc sydd ar agor i bobl ifanc 11-25 oed i roi llais a dylanwad iddynt ar faterion sy’n bwysig i bobl ifanc yng Nghasnewydd.

 ‘Dwi’n teimlo bod fy safbwyntiau wedi cael sylw’

 ‘Mae fy hyder wedi gwella’

 ‘Dwi wedi gwneud ffrindiau’

Mae’r Cyngor Ieuenctid yn cwrdd ar ail ddydd Mawrth y mis, 4.30pm-7pm, yn y Ganolfan Ddinesig.  

Roedd aelodau CIC yn rhan o’r broses o recriwtio Media Academy Cardiff (MAC), sefydliad ieuenctid sy’n gweithio gyda mwy na 1500 o bobl ifanc y flwyddyn ledled de Cymru.

Mae MAC yn cynnig amrywiaeth o brojectau addysg, cyfiawnder troseddol a’r celfyddydau. 

Llenwch y ffurflen gyswllt (pdf)

Facebook  

Gwobr Dug Caeredin

Mae’r rhaglen Dug Caeredin ar agor i unrhyw un rhwng 14 a 24 oed sydd am ddysgu sgiliau newydd, gwirfoddoli, gwneud gweithgarwch corfforol a chwblhau alldaith. 

Cwblhewch lefel efydd, arian neu aur ac ennill gwobr drwy gwblhau rhaglen bersonol o weithgareddau mewn pedair adran, neu bump os ydych chi’n anelu am aur.  

Ar hyd y ffordd byddwch yn ennill profiad, ffrindiau a doniau a fydd gyda chi am weddill eich oes. 

Mae gwobr Dug Caeredin yn cael ei rhedeg yn ysgolion uwchradd Casnewydd, Coleg Gwent, The Share Centre, Stow Hill ac mewn clybiau ieuenctid.

Mae’r lefel efydd yn cymryd chwe mis i’w chwblhau, blwyddyn am arian a 18 mis am aur.   

E-bostiwch duke.edinburgh@newport.gov.uk neu ewch i wefan Gwobr Dug Caeredin am fwy o wybodaeth.  

TRA91989 05/10/2018