Magu plant

Cymorth i deuluoedd

Chwiliwch gyfeirlyfr y gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Rhieni sy'n gweithio 

Mae cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn ymwneud ag addasu patrymau gweithio fel y bo'n addas i chi.

Mae gan lawer o gyflogwyr amrywiaeth o opsiynau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, yn cynnwys trefniadau gweithio hyblyg a phecynnau buddion hyblyg: 

Absenoldeb rhieni - ewch i safle Gov.UK i ddarllen rhagor am absenoldeb rhieni 

Gweithio hyblyg - darllenwch am weithio hyblyg ar safle Gov.UK

Costau gofal plant - darllenwch am help gyda chostau gofal plant ar safle Gov.UK

Mamolaeth - darllenwch am dâl ac absenoldeb mamolaeth ar safle Gov.UK

Tadolaeth - darllenwch am dâl ac absenoldeb tadolaeth ar safle Gov.UK

Cyngor i gyflogwyr

Lawrlwythwch daflen Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd i Gyflogwyr (pdf) i gael gwybodaeth am weithio hyblyg, talebau gofal plant ac annog y defnydd ar ofal plant cofrestredig. 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Mae Rhwydwaith Magu Plant Casnewydd yn cyhoeddi gwybodaeth reolaidd am ddigwyddiadau lleol a grwpiau cymorth; lawrlwythwch amserlen 2015 y rhwydwaith (pdf)

Lawrlwythwch 9 Mis a Mwy (pdf) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Lawrlwythwch Top tips (pdf) am awgrymiadau defnyddiol ar fagu plant. 

Edrychwch ar linell amser y GIG ar ddatblygiad o enedigaeth i 5 oed.

Ewch i wefan One Plus One i weld Don’t let baby tears tear you apart, sef cyngor ymarferol i rieni newydd.  

Mae gan wefan Dads Can awgrymiadau a chyfle i sgwrsio.

Ewch i wefan Chwarae Cymru i weld Chwarae a'r blynyddoedd cynnar: genedigaeth i saith oed 

Mae gan wefan Family Lives gyngor ar bob agwedd ar fagu plant a bywyd teuluol.

Mae gan wefan Words for Life adnoddau i helpu plant i ddatblygu sgiliau llythrennedd.

Ewch i'r Canllaw i rieni a gofalwyr i'r rhyngrwyd i gael cyngor ar gadw'ch plant yn ddiogel ar-lein

Lawrlwythwch daflen Out alone yr NSPCC, sef canllaw i gadw'ch plentyn yn ddiogel tra bydd allan.