Mae Croeso i chi Fwydo ar y Ffron

Breastfeeding Logo

Mae'r cynllun Mae Croeso i chi Fwydo ar y Fron yn annog sefydliadau sydd â safleoedd sydd ar agor i'r cyhoedd yng Nghasnewydd i gefnogi bwydo ar y fron trwy fod yn groesawgar, yn gyfeillgar ac yn gefnogol.

Os bydd adeilad yn arddangos y logo hwn, mae'n dangos bod y sefydliad wedi cymryd rhan mewn sesiwn ymwybyddiaeth bwydo ar y fron a'i fod wedi ymroi i fod yn safle sy'n croesawu bwydo ar y fron.

Bydd lleoedd sydd wedi cytuno i fod yn rhan o gynllun Mae Croeso i chi Fwydo ar y Fron yn cael eu rhestru yma.

Cysylltu

Rydym yn croesawu adborth ac awgrymiadau gan unigolion a sefydliadau, yn enwedig os hoffai eich sefydliad chi gefnogi'r cynllun hwn.

Anfonwch e-bost at one.newport@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y swyddog iechyd a lles.

Mae'r cynllun, Mae Croeso i chi Fwydo ar y Fron yn cael ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chyngor Dinas Casnewydd, fel rhan o bartneriaeth Casnewydd yn un.