Mynwentydd

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gyfrifol am dair mynwent gyhoeddus:

  • Caerllion – Cold Bath Road, Caerllion NP18 1NF
  • Christchurch – Christchurch Road, Casnewydd NP18 1JJ
  • Gwynllyw/St Woolos – 48 Bassaleg Road, Casnewydd, NP20 3PY

Os oes gennych ymholiad, cysylltwch ag arolygydd y fynwent ar (01633) 414915 neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd. 

Download Newport Cemetery Management Guidance (pdf)

Costau claddu

Lawrlwytho rhestr lawn o gostau mynwentydd Casnewydd 2019/2020 (pdf)

Dod o hyd i fedd

Er mwyn dod o hyd i fedd yn y mynwentydd uchod, ysgrifennwch i:

Mynwentydd, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Neu anfonwch e-bost at info@newport.gov.uk, gan roi enw'r unigolyn ac amcan o'i ddyddiad claddu. 

Codir £15.60 am 30 munud o ymchwil.

Dog control order

There is a dog control order in operation in all Newport cemeteries.

Amseroedd agor

Mae gatiau i fynwentydd ar agor o 6am - 5pm i gerbydau drwy'r flwyddyn ac maen nhw ar agor drwy'r amser i gerddwyr. 

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd i gael rhagor o wybodaeth.