Cyngor i Fusnesau

Mae tîm safonau masnach Cyngor Dinas Casnewydd yn darparu gwybodaeth a chyngor i fusnesau yng Nghasnewydd i'w helpu i gydymffurfio â'r gyfraith.

Cynigia Cyngor Dinas Casnewydd gyngor ar reoliadau diogelwch bwydiechyd a diogelwch yn y gwaithllygredd a thrwyddedu.

Ymunwch â’r cynllun Prynu â Hyder

Cydymaith Busnes – Cyfraith safonau masnach 

Darllenwch am yr Egwyddor Awdurdod Cartref

Parthau dim galw diwahoddiad yng Nghasnewydd

Gwerthiant dan oed

Mae'r tîm safonau masnach yn gweithio gyda sefydliadau partner i leihau cyflenwad cynhyrchion sy'n cael eu cyfyngu gan oedran, megis alcohol, tybaco, toddyddion a thân gwyllt i bobl dan oed.

Cynhelir gweithrediadau prynu prawf rheolaidd i ganfod manwerthwyr sy'n gwerthu i bobl dan oed, gyda’r posibilrwydd o weithredu llys.

Os oes gennych wybodaeth, cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y tîm safonau masnach. 

Mwy o wybodaeth 

Mae gan y Sefydliad Safonau Masnach daflenni gwybodaeth busnes. 

Darpara tudalennau busnes Gov.UK  gymorth a chyngor ymarferol i fusnesau, gan gynnwys gwybodaeth Masnach Deg.

Sicrha’r Awdurdod Safonau Hysbysebu nad yw marchnata ac hysbysebu yn torri'r rheolau.