Eiddo i'w osod

Enterprise-Way-units

Eiddo busnes i'w rhentu yng Nghasnewydd

Lawrlwythwch Eiddo gwag y cyngor Ebrill 2017 (pdf)

Rydym yn gwahodd mynegiannau o ddiddordeb ar gyfer Kensington Grove

Mae stondinau, unedau a swyddfeydd ar gael i'w rhentu ym Marchnad Casnewydd.

Cysylltwch â Newport Norse isod i gael manylion garejis sydd ar gael i'w rhentu.

Unedau diwydiannol

Mae'r rhain ar Edwin Street, Enterprise Way ac East Bank Road (pdf)

Mae llawer o'r adeiladau yn unedau pwrpasol i fusnesau sy'n cychwyn, sydd i'w defnyddio'n fasnachol neu'n ddiwydiannol, ac maen nhw'n amrywio o 35m² i 415m².

Cysylltwch â thîm busnes Cyngor Dinas Casnewydd i gael cyngor a chael gwybod am grantiau sydd ar gael.

Eiddo ar werth 

Medi 2016: 16 Charles Street, Casnewydd (pdf)

Ymholiadau am berchenogaeth tir

I gael gwybod a yw'r cyngor yn berchen ar ddarn penodol o dir neu eiddo, ysgrifennwch at Newport Norse isod, gan gynnwys cynllun lleoliad os oes modd.

Os nad yw'r cyngor yn berchen ar y tir, fe allai'r Gofrestrfa Tir helpu.

Lawrlwythwch Adroddiad Ymgynghorol terfynol 2013 ar hen safle Ysgol Queens Hill (pdf)

Cysylltu

Newport Norse Property Services, Telford Depot, Telford Street, 
Casnewydd NP19 0ES
E-bost: Property.services@newportnorse.co.uk
Ffôn: (01633) 240456

Mae Gwasanaethau Eiddo Newport Norse yn gyfrifol am:

  • Brisio eiddo'r cyngor
  • Rheoli unedau diwydiannol y cyngor
  • Prynu a gwerthu tir ac adeiladau
  • Pryniannau a phrydlesi tir ac adeiladau
  • Tresbasu ar dir y cyngor
  • Cyngor ar faterion eiddo i'r cyngor
  • Cynnal cofnodion eiddo'r cyngor ac ateb ymholiadau am berchenogaeth
  • Gwneud gwaith rheoli asedau ar gyfer eiddo'r cyngor
  • Rheoli portffolio ffermydd y sir
  • Rheoli Marchnad Casnewydd