Stondinau ac unedau'r farchnad

Edrychwch ar leoliad stondinau ar gynllun llawr y farchnad (pdf)

Darllenwch am y cymorth ariannol posibl i fusnesau lleol

Lawrlwythwch fanylion unedau marchnad a swyddfeydd sydd ar gael (pdf)

Gwnewch gais i rentu stondin yn y farchnad

Neu cysylltwch â Newport NORSE Property Services, Telford Depot, Telford Street, Casnewydd NP19 0ES
E-bost: Property.services@newportnorse.co.uk 
Ffôn: (01633) 240456