Sex shop and cinema licence

Efallai y bydd angen trwydded arnoch gan Gyngor Dinas Casnewydd i redeg siop ryw (h.y. unrhyw eiddo sy'n gwerthu teganau rhyw, llyfrau rhyw neu fideos rhyw) neu leoliad lle mae ffilmiau penodol yn cael eu dangos i aelodau'r cyhoedd yng Nghasnewydd. 

 

Gwnewch gais am drwydded siop ryw a sinema   

 

Cyswllt

 

Gofynnwch am y tîm trwyddedu yng Nghyngor Dinas Casnewydd