Trwydded petrolewm

Rydych angen trwydded gan Gyngor Dinas Casnewydd os:

  • ydych chi'n rhedeg busnes lle mae petrol yn cael ei storio i'w roi mewn tanc tanwydd injan hylosgi mewnol, neu
  • eich bod yn storio maint mawr o betrol ar gyfer defnydd preifat

Gellir atodi amodau os rhoddir trwydded.

Gwnewch gais

Anfonwch eich cais gyda chynlluniau'r eiddo yn dangos y tanciau lle bydd y petrolewm yn cael ei storio, tystysgrif trydanol a'r ffi, sy'n dibynnu ar faint o betrolewm sydd wedi'i storio:

  • llai na 2,500 litr, ffi o £42
  • 2,500 litr i 50,000 litr, ffi o £58
  • mwy na 50,000 litr, ffi o £120

 

Os rhoddir y drwydded, bydd yn cael ei chyhoeddi am 12 mis a bydd yn rhaid ei hadnewyddu wedyn. 

Y ffi am drosglwyddo trwydded yw £8.

Y ffi am drwydded newydd yw £21.50

Gwnewch gais am drwydded i stori petrolewm

Cyswllt

E-bostiwch trwyddedu.amgylcheddol@casnewydd.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau.