Trwyddedau hapchwarae

Mae Cyngor Dinas Casnewydd, fel awdurdod trwyddedu, yn cyhoeddi trwyddedau ar gyfer casinos, siopau betio a thraciau rasio, clybiau bingo, canolfannau hapchwarae i oedolion a chanolfannau adloniant teuluol.

Hefyd, mae'r cyngor yn cyhoeddi trwyddedau ar gyfer peiriannau hapchwarae mewn clybiau aelodau a safleoedd trwyddedig, hapchwarae mewn clybiau aelodau, hapchwarae am wobrau, a chanolfannau adloniant teuluol didrwydded. 

I wneud cais am y drwydded hon, cyflwynwch gopi llawn o'r cais a'r cynllun i bob un o'r awdurdodau cyfrifol (pdf).

Mae gan bob un ohonynt 28 diwrnod i ymateb i'r adran drwyddedu.

Lawrlwythwch ddogfen Cyngor Dinas Casnewydd Polisi Hapchwarae - Datganiad Egwyddorion (pdf) 

Darllenwch am loterïau 

Ceisiadau

Gweler gwefan y Comisiwn Hapchwarae

Cysylltu

Anfonwch e-bost at environment.licensing@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y tîm trwyddedu.