Ffioedd trwyddedau anifeiliaid

Ffioedd trwyddedau iechyd anifeiliaid 

Sefydliadau marchogaeth

 

Hyd at 10 ceffyl

£118.56  

11 i 20 ceffyl

£144.56

21 i 30 ceffyl

£154.96

Sefydliadau lletya anifeiliaid

 

Gwarchodwyr anifeiliaid anwes

£83.20

Hyd at 25 anifail

£135.20

25 i 50 anifail

£153.92

Dros 51 anifail

£179.92

Sefydliadau eraill

 

Siopau anifeiliaid anwes

£112.32

Anifail gwyllt peryglus

£516.88

Bridio cŵn

£112.32

Sŵau

£985.92

Yn ogystal, bydd deiliad y drwydded yn talu ffioedd milfeddygol y cyngor.