Ffioedd trwyddedau anifeiliaid

Ffioedd trwyddedau iechyd anifeiliaid 

Sefydliadau marchogaeth

 

Hyd at 10 ceffyl

 £123.30  

11 i 20 ceffyl

 £150.34

21 i 30 ceffyl

 £161.61

Sefydliadau lletya anifeiliaid

 

Gwarchodwyr anifeiliaid anwes     

 £140.61

Hyd at 25 anifail

 £160.61

25 i 50 anifail

 £160.08

Dros 51 anifail

 £187.12

Sefydliadau eraill

 

Siopau anifeiliaid anwes

 £116.81

Anifail gwyllt peryglus

 £537.56

Bridio cŵn

 £116.81

Sŵau

 £1,025.36

Yn ogystal, bydd deiliad y drwydded yn talu ffioedd milfeddygol y cyngor.