Ffioedd trwyddedau anifeiliaid

Ffioedd trwyddedau iechyd anifeiliaid o 1 Ebrill 2017

Sefydliadau marchogaeth

 

Hyd at 10 ceffyl

£114.00

11 i 20 ceffyl

£139.00

21 i 30 ceffyl

£149.00

Sefydliadau lletya anifeiliaid

 

Gwarchodwyr anifeiliaid anwes

£80.00

Hyd at 25 anifail

£130.00

25 i 50 anifail

£148.00

Dros 51 anifail

£173.00

Sefydliadau eraill

 

Siopau anifeiliaid anwes

£108.00

Anifail gwyllt peryglus

£497.00

Bridio cŵn

£108.00

Sŵau

£948.00

Yn ogystal, bydd deiliad y drwydded yn talu ffioedd milfeddygol y cyngor.