Hysbysiad digwyddiad dros dro

Mae angen Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro i awdurdodi digwyddiadau bach 'unigol' sy'n cynnwys gweithgareddau y mae angen trwydded ar eu cyfer, fel: 

  • gwerthu alcohol
  • gweini alcohol i aelodau clwb preifat
  • darparu adloniant
  • gweini bwydydd neu ddiodydd poeth rhwng 11pm a 5am

Ni chaiff mwy na 499 o bobl fod yn rhan o'r digwyddiad ar unrhyw adeg benodol.

Rhaid gwneud cais am Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro o leiaf 10 niwrnod gwaith cyn y digwyddiad.

Mae ceisiadau sy'n cyrraedd rhwng 9 a 5 diwrnod gwaith cyn y digwyddiad yn cael eu hystyried yn geisiadau hwyr neu'n 'Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro hwyr'.

Os bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal mewn ardal sy'n cael ei llywodraethu gan ddau awdurdod lleol neu fwy, rhaid cyflwyno ceisiadau i bob awdurdod.

Rhaid talu ffi ymgeisio; gweler y ffioedd presennol.

Gwneud cais am Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn cydnabod bod yr hysbysiad wedi cyrraedd trwy roi copi arnodedig o'r hysbysiad i ddefnyddiwr y safle.

Os derbynnir gwrthwynebiadau sy'n honni y byddai'r digwyddiad yn effeithio ar y pedwar amcan trwyddedu, rhaid cyflwyno hysbysiad gwrthwynebu o fewn 60 awr o dderbyn yr hysbysiad o'r digwyddiad dros dro.

Os bydd hysbysiad gwrthwynebu yn cyrraedd, bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnal gwrandawiad oni bai bod pob parti yn cytuno nad oes angen hynny.

Gwneir penderfyniad o leiaf 24 awr cyn dechrau'r digwyddiad.

Cysylltu

Anfonwch e-bost at environment.licensing@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y Tîm Trwyddedu.