Alcohol ac adloniant

COVID-19:

OFF Sales of Alcohol – Requirement to be Sold in Sealed Vessels

If your premises licence authorises the sale by retail of alcohol for consumption off the premises (this will be detailed on both part A and part B of your premises licence), any off sales you make from your premises must be made in fully sealed vessels.

It is illegal to sell an off sale in an open vessel.

For further advice email environment.licensing@newport.gov.uk 

Mae Deddf Trwyddedu 2003 yn amlinellu'r gyfraith yn gysylltiedig â gwerthu alcohol, adloniant cyhoeddus, arddangos ffilmiau a pherfformio dramâu, a gwerthu bwydydd a diodydd poeth ar ôl 11pm.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd, sef yr awdurdod trwyddedu, yn defnyddio'r amcanion canlynol i wneud yn siwr bod trwyddedau er budd y cyhoedd: 

  • yn atal troseddu ac anhrefn

  • yn atal niwsans cyhoeddus

  • yn sicrhau diogelwch y cyhoedd

  • yn amddiffyn plant rhag niwed

Trwydded safle - mae ei hangen i werthu a chyflenwi alcohol, darparu adloniant wedi'i reoleiddio a darparu lluniaeth yn hwyr yn y nos.

Trwydded bersonol - mae'n caniatáu i unigolyn gyflenwi alcohol, neu awdurdodi cyflenwi alcohol, o sefydliad sydd â thrwydded safle.

Tystysgrif safle clwb - mae ei hangen ar glybiau sy'n cynnig gweithgareddau o safleoedd y cyfyngir mynediad y cyhoedd iddynt ac sy'n cyflenwi alcohol am resymau heblaw am elw.

Hysbysiad digwyddiad dros dro - gall hysbysiad digwyddiad dros dro awdurdodi gweithgaredd y mae angen trwydded ar ei gyfer, mewn digwyddiad unigol ar raddfa fach.

Polisi Trwyddedu 

Download the Licensing Act 2003 - Statement of Policy 2015 (pdf)

In accordance with section 5(1) of the Licensing Act 2003, Newport City Council (the Licensing Authority) has a statutory obligation to determine and publish a policy with respect to the exercise of its licensing functions prior to each consecutive 5 year period. The policy was last published back in January 2011. The policy must be determined for the next 5 year period and published no later than 7 January 2021. 

In accordance with section 5(3) of the Licensing Act 2003, Newport City Council is currently undertaking a statutory consultation prior to determining its policy with respect to the exercise of its licensing functions for the period 21th September 2020 till the 30th October 2020. 

The revisions made to the draft policy below are highlighted in red, the major change has been the proposed removal of Newport City Centre Community impact policy.  

Download draft policy (pdf)

If you wish to make comment regarding the draft policy please do so in writing to the Licensing Team.

Cysylltu

Cysylltwch â'r tîm trwyddedu yng Nghyngor Dinas Casnewydd