Hyfforddiant hylendid bwyd

Os ydych chi'n rhedeg busnes bwyd, neu'n bwriadu gwneud, mae gwybodaeth dda am hylendid bwyd a diogelwch bwyd yn hanfodol.

Gall Cyngor Dinas Casnewydd ddarparu hyfforddiant ar hylendid bwyd, wedi'i achredu gan Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd (CIEH).

Mae'r cyrsiau hylendid bwyd hyn yn darparu hyfforddiant i fusnesau yn unol ag arweiniad a deddfwriaeth bresennol ar ddiogelwch bwyd.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at environmental.health@newport.gov.uk

Ewch i wefan CIEH i weld manylion cyrsiau a darparwyr cyrsiau eraill.